ภาพหลุด Samsung Galaxy S7 และ S7 edge หน้าตายังเหมือน Galaxy S6

Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge ที่หน้าตายังคล้ายกับ Galaxy S6 มาก